06 - 245 11 420 info@velderman.nl

Laswerk boot

Datum

20-10-2016

Omschrijving

Divers uitgevoerde laswerkzaamheden aan de boot van Dhr. Tiggelaar te Delfzijl. Hierbij zijn delen van het dak vervangen en ook een nieuw koelsysteem onder de boot gelast.