06 - 245 11 420 info@velderman.nl

Demonstratie filterunit

Datum

19-08-2003

Omschrijving

In opdracht van Akzo Nobel MPP Systems BV is deze waterzuiverings installatie compleet gemodificeerd.
Hierbij is al het leidingwerk vervangen en vereenvoudigd qua leidingloop. Tevens zijn alle afsluiters en alle andere appendages vervangen, hierbij zijn de oude gefitte afsluiters vervangen voor geflenste afsluiters.